Slå en signal

Det räcker med Telebolaget!

Vi är ett operatörsobundet företag som har varit proffs på växellösningar sedan 1988! Vårt uppdrag är att säkerställa så våra kunder får en väl fungerande och kostnadseffektiv tele/datakommunikation och även vara en hjälpande hand mellan kunder och operatörer. Ni behöver alltså inte ett flertal kontaktytor, utan det räcker med TeleBolaget. Vi löser allt från telefonisystem och molntjänster till konferenslösningar och affärssystem! En hög servicegrad är viktigt för oss, och självklart har vi egna kompetenta tekniker för snabb service.

Vi är specialister inom företagskommunikation och vi har resurser för bl.a kostnadsfri konsultation, försäljning, installation, service och utbildning. TeleBolaget startades 1986 och har alltid varit trippel AAA ratade sedan 20 år tillbaka. Vår affärsidé bygger på att erbjuda företag och organisationer helhetslösningar inom telekommunikation samt att tillhandahålla tjänster och produkter som gör detta möjligt.

TeleBolaget vet hur viktig telekommunikationen är för våra kunder, därför är vi ytterst selektiva och noggranna i vårt val av operatörer och samarbetspartners. TeleBolaget kommer alltid att rekommendera det vi själva tror på och vet är rätt för Er kunder, vilket skall leda till långvariga relationer.

Varför TeleBolaget

Specialister sedan 1988

Vi har varit specialister inom telefoni & företagskommunikation sedan 1988!

Psst.. Skrapa på bilden för att se hur det såg ut då

Helhetslösningar

Vår affärsidé bygger på att erbjuda företag och organisationer helhetslösningar inom telekommunikation.

Selektiva & nogranna

Vi vet hur viktig telekommunikationen är för våra kunder, därför är vi ytterst selektiva och noggranna i vårt val av operatörer och samarbetspartners.

Psst.. Skrapa på bilden för att se hur det såg ut när vi startade

Hög servicegrad

Ni behöver inte ett flertal kontaktytor, utan det räcker med TeleBolaget. En hög servicegrad är viktigt för oss

Kvalitetspolicy

Genom ett väl uttalat kvalitetsarbete säkerställer vi att våra kunders framförda behov uppfylles med förväntat resultat.

Miljöpolicy

Vi verkar för ett långsiktigt hänsynstagande av miljön som tar hänsyn både till människan och miljön.

Kvalitetspolicy

TeleBolaget’s kvalitetspolicy är att:
TeleBolaget skall genom ett väl uttalat kvalitetsarbete säkerställa att dess kunders framförda behov uppfylles med förväntat resultat.

Verksamheten skall bygga på att rätt saker utföres från början och i rätt tid. Varje anställd skall ta sitt fulla ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. TeleBolaget skall aktivt arbeta med att förbättra samtliga arbeten.
Detta sker genom att:

  • tillfredsställa kundens behov och förväntningar
  • ha kvalitetsmedvetna och engagerade medarbetare
  • utbilda i takt med nya behov och krav
  • effektivisera erforderliga rutiner
  • bygga upp ett varaktigt förtroende med kunden

 

Kvalitetsansvarig: Mikael Bäckman

Arbetsmiljöpolicy

Arbetslokaler och arbetsförhållanden skall uppfattas som goda av alla anställda samt att de anställda skall ha möjlighet att minimera arbetsskador genom tillgång till maskiner och hjälpmedel.

I arbetsmiljöarbetet skall vi följa och efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter och annan tillämplig arbetsmiljölagstiftning.

Miljöansvarig: Mikael Bäckman

Miljöpolicy

Telebolaget skall verka för ett långsiktigt hänsynstagande av miljön
som tar hänsyn både till människan och miljön.
Detta gör vi genom att:

  • Uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav
  • alla anställda får löpande utbildning inom miljöhantering
  • verksamheten bedrivs på ett sätt så att vi undviker onödigt användande av miljöförstörande ämnen
  • vi avfallsreducerar genom källsortering och återtagande av batterier samt produkter för återvinning

"Med telefoni i vårt DNA"

Varför TeleBolaget

Specialister sedan 1988

Vi har varit specialister inom telefoni & företagskommunikation sedan 1988!

Helhetslösningar

Vår affärsidé bygger på att erbjuda företag och organisationer helhetslösningar inom telekommunikation.

Selektiva & nogranna

Vi vet hur viktig telekommunikationen är för våra kunder, därför är vi ytterst selektiva och noggranna i vårt val av operatörer och samarbetspartners.

Hög servicegrad

Ni behöver inte ett flertal kontaktytor, utan det räcker med TeleBolaget. En hög servicegrad är viktigt för oss

Kvalitetspolicy

Genom ett väl uttalat kvalitetsarbete säkerställer vi att våra kunders framförda behov uppfylles med förväntat resultat.

Miljöpolicy

Vi verkar för ett långsiktigt hänsynstagande av miljön som tar hänsyn både till människan och miljön.

Några av våra samarbetspartners: